Umowy – o pracę i na zlecenie

Jeśli tworzymy CV w układzie chronologicznym, musimy pamiętać aby informacje w CV odnośnie wykształcenia i przebiegu pracy, zamieszczone były w Curriculum vitae w porządku odwrotnym do chronologicznego. Każda pozycja w CV powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, krótki opis zadań oraz osiągnięcia zawodowe na danym stanowisku. Pisząc CV należy zwrócić uwagę na odpowiednią strukturę i formalność zastosowanego języka. Informacje w nim zawarte nie mogą odbiegać od prawdy. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych na dole strony powinna pojawić się klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”. Umowa o dzieło jest umową o świadczenie pracy na warunkach jednorazowego zadania lub wykonania jakiejś usługi. Zwykle umowa o dzieło jest krótką umową pracy z jednorazowym wynagrodzeniem wypłacanym najczęściej w całości lub z przedpłatą. Umowa zlecenie jest świadczeniem pracy w konkretnej formie, jest umową krótkoterminową, zawieraną na czas określony zasadniczo tylko na miesiąc. Praca za granicą (najczęściej na zachodzie) daje najczęściej możliwość zarobienia większej ilości pieniędzy niż w Polsce, jednakże niejednokrotnie ludzie są wykorzystywani w pracy bardziej niż w kraju. Polak za granicą często traktowany jest jako tania siła robocza a praca jaką wykonuje nie wymaga kwalifikacji.


Napisz poprawnie swoje CV !

Na koniec CV zostawiamy nasze zainteresowania i hobby – najlepiej opisać je krótko i zwięźle. Nie używaj w CV ogólników typy sport czy filmy, lepiej opisz konkretną dziedzinę sportu czy literaturę. Przed napisaniem CV należy zebrać wszystkie dokumenty o których mowa w życiorysie. Dobrze jest sprawdzić, czy wszystkie dane są aktualne i zastanowić się jakie sprawy będą najważniejsze dla pracodawcy. CV, obok listu motywacyjnego jest jednym z najpopularniejszych dokumentów, które składa osoba ubiegająca się o stanowisko u pracodawcy. W CV należy zawrzeć nasz kompletny życiorys zawodowy, uwzględniający nasze dane personalne, aktualny adres zamieszkania, telefon oraz mail kontaktowy. Dobrze jest załączyć aktualne zdjęcie dla pracodawcy. Umowa o pracę może być rozwiązana jedynie za wypowiedzeniem, którego długość ustalana jest w zależności od długości czasu trwania umowy i może wynosić od dwóch tygodni do nawet sześciu miesięcy. Praca na warunkach umowy o pracę pozwala na uzyskanie prawa do płatnego urlopu oraz urlopu na żądanie, a także płatnego zasiłku chorobowego. Praca to pewien rodzaj wykonywanych czynności, usług. Pracę wykonuje się w jakimś celu, najczęściej celem pracy jest potrzeba zarobienia pieniędzy lub osiągnięcie innego rodzaju dóbr, do których człowiek dąży. Praca może być fizyczna, intelektualna lub stanowić połączenie obu tych form. Często, aby wykonać pracę, trzeba włożyć w to wysiłek i serce.


© 1996-2010 CV Praca. Wszystkie prawa zastrzeżone.